iG;                  .DDDj              
LEED;              .:;: KDDDD,             
  ;EEj          ;i;::,ii,:.DDDGL.,             
   :LEL.       ,E.::;t;LE,#jjKDDDL;,,            
    .LEG:     ;DDj:EDLE,Kt #EKDDDGLL,,            
      ;EEt   :DDDDD:tE KiK .#KKDDDDDDt,           
       ,DEj. LDDDDDDi:Et KjE; KKKDDDDDDDL           
        .GEDDDDDDDDD.;E ,K;K DKKDDDDDDDD.           
        :DDDDDDDDDDDG:EE DjKE;#KKKKKKKDDL           
        ,DDDDDDDDDDDDD,iE:.,iKD;;ti.,KKDDL           
       jDDDDDDDDDDDDDDDD:iDt;;;i;;,  WKDGj           
      jDDDDDDDDDDDDDDDDD::,,,,;;;;,. WKDGj           
      DDDDDDDDDDDDDDDDDDDG:::,,;;;;;j KKDGt           
    .DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj::::,tKK  .KKDGi           
    :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD::tEKKt  .KDDD,           
   LDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEKKK;   ,KDDD:           
   LDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEKKK    tKDDD.           
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEKKKL   . LKDDD           
    :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDEK#KL   LKDD,.KKDGD           
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDE#GK.   #KDLt:tKDLD           
    LDDDDDDDDDDDDDDDEK##i    jKKDLtt,;LLD           
     DDDDDDDDDDDDDEK#KG#KKEtiiiiKEDDDDDDDGDD           
     :DDDDDDDDDDDE#KEtEEEEELiiiEDDDDDDDDDDDj           
     GDDDDDDDDEEKEKKKKKKKKEiiiDK#DDDDDDDDD            
      DDDDDDEEKKEEEEEEEEDDDDDDD#KDDDDDDDEt            
      DDDDDEEL LEEEEEEEEEEEDDDDK#DDDDDt Kj            
      DED;  .EEEEEEEEEEDLLLDDDEKDt  EG            
      :    EEEEEEEDDDDGGGLDDi   jD   ,.  .:     
           EEEEEEDDDDDDDDGLLi   :E   D,  Lt.    
           tEDDDDDDDDDDEEDDDD   ;j   .KKt :DDt    
           .DDDDDDDDDDDEEEEEE  :Wj#   tK,D:;KLGL    
           DDDDDDDDDDDDEEEEE: G jj   KGtGK,L,tK    
           EDDDDDDDDDDEEEEEEj : D   .KL,,,,,,Kf,D,;.  
           EDDDDDDDEEEEEKG;  LfK  .jLt,,,,,,,,,,LD,,,; 
           tDDDEKKEEKKD    GKKt KKLft,,,,,,,,f,,,Lt,,D,
           .GDDDEEEj;KE     D DKKDLtf,,,,,tLK,,,,,,GDi
              EEi:KE    WK, ;KKKKKLLtK,,tDt;,,,,,tDDi
              EE: KK    :G;EKKKKKKKDLft,:.......,fDDt
              .EE .KK    jKLKKKKKKKKKKKDDDDDDDDDDDDDj
              iEE ;KE    jDKKKKKKKKKKKDDDDDDDDDDDDDDj
              DEKLEKD,,,. :  DDKLKKLKDKKK;KLDDDDDDDDDDDL
            ,ttEDGLLLjEEDGGtjiLGGDKDKGKDGLKLKDfDDDDDDDDDDL
            tDDDDDDDDDEEEEEKKDDKKKGDDKDDKDDDKKDDDDDDDDDDDG
            tDDDDDDDDDEEEEDjLKjDKDDKDLDKDKDKDDDDDDDDDDDDDG
            tDDDDDDDDDEEEEG ii ,DDDDDGGGGGGLLLLLLLLLLLLji 
*RRRRIINNGG RING*        YOU'VE STUMBLED
UPON AN UNUSUALLY SENTIENT ROUTER AND IT IS NOT
TERRIBLY FOND OF STRANGE REQUESTS, GOOD BYE!